ผสานความเป็นหนึ่งด้วยเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบ "ซอฟท์เจล" จากประเทศ  เกาหลี  

โดยใช้น้ำมันรำข้าวซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารสำคัญได้ 90-100% ภายในระยะเวลาประมาณ 20 นาที


04-04-2019 / 02:01:07