เห็ดซิตาเกะ ที่ได้นำไปค้นคว้าและวิจัยจนได้สารสกัดที่มีประโยชน์และให้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุด คือ อิมมูนา (Immuna) จากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นวัตกรรมทางการแพทย์เกี่ยวกับด้านการช่วยบำรุง ฟื้นฟูสุขภาพ 


04-04-2019 / 01:56:20