เห็ดหลินจือแดง

คัดเลือกสายพันธุ์ ที่เด่นและดีที่สุด สายพันธ์ุ "Ganoderma Lucidum" ควบคุมการปลูกด้วยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ดีที่สุด ค้นคว้าทดลองและวิจัยมีความเข้มข้นที่สุด


04-04-2019 / 01:52:25