สังกะสี


สังกะสี เป็นตัวช่วยควบคุมให้กระบวนการต่างๆ ในร่างกายดำเนินไปได้อย่างมีประสินธิภาพและช่วยบำรุงระบบเอนไซท์ และเซลล์ต่างๆ ให้ทำงานได้เป็นปกติ


02-04-2019 / 07:07:58