แมงกานีสซัลเฟต


แมงกานีสซัลเฟต ช่วยลดอาการอ่อนล้าของร่างกาย ควบคุมการผลิตฮอร์โมนต่าง ๆ ให้เป็นปกติ ช่วยในการสร้าง และ รักษาเม็ดเลือดแดง ช่วยลดการเกิดอาการสะสมตามร่างกายโดยการเ...


02-04-2019 / 07:03:58