เอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส


เอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส เอนไซม์ชนิดหนึ่งในระบบป้องกันที่เป็นตัวทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดจากการเผาผลาญภายในเซลล์ทำหน้าที่เป็นสารต้าานอนุมูลอิสระเอนไซม์นี้จะ...


02-04-2019 / 07:02:48