• ลำดับ : {{phone.id}}

  เลขที่อะตอม : {{phone.atomic_number}}

  ชื่อไทย : {{phone.name}}

  ชื่ออังกฤษหรือละติน : {{phone.detail}}

  สัญลักษณ์ธาตุ : {{phone.elemental}}

  หมู่ : {{phone.group}}

  น้ำหนักอะตอม : {{phone.atomic_weight}}