หลินจือ พลัส ชิตาเกะ ดีกว่าเห็ดหลินจือสกัดทั่วไป อย่างไร?

พบสารสำคัญใน "หลินจือ พลัส ชิตาเกะ" สูงกว่า เห็ดหลินจือสกัด ในตลาดทั่วไป
มากถึง 7 เท่า


               

            หลินจือ พลัส ชิตาเกะ ใส่ใจตั้งแต่การเพาะปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดหลินจือ สายพันธุ์ที่ดีที่สุด คือ "Ganoderma Lucidum" เพื่อสกัดเอาสารสำคัญ คือ เบต้ากลูแคน และโพลีแซคคาไรด์ ผลพิสูจน์ทางห้องแล็ปวิทยาศาสตร์ ประเทศเกาหลี พบว่า หลินจือ พลัส ชิตาเกะ มีสารสำคัญ คือ "เบต้ากลูแคน" และ"โพลีแซคคาไรด์ " ที่สูงกว่าเห็ดหลินจือสกัด ในตลาดทั่วไป มากถึง 7 เท่า (อ้างอิงผล Korea Health Supplements Association Sub. Korea Health Supplements Institute, ประเทศเกาหลี) และสารสองตัวนี้ ได้รับการวิจัยแล้วว่าเป็นสารที่ช่วยฟื้นฟูระบบภายในร่างกาย ช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัส และเชื้อโรคต่างๆ ได้จริง

ผลวิเคราะห์สารสำคัญ เห็ดหลินจือสกัด ในตลาดทั่วไป


ผลวิเคราะห์สารสำคัญ หลินจือ พลัส ชิตาเกะ


อ้างอิงผล Korea Health Supplements Association Sub. Korea Health Supplements Institute, ประเทศเกาหลี