มาตรฐานการวิจัย และการผลิต

CONTRACT MANUFACTURING SERVICE
Contract Manufacturing Services by Suheung Capsule possesses aunique competitive edge: Wide variety of dosage and packaging combinations, necessary production capabilities and capacity to meet any requirement small or large. Also, backed by our dedicated R&D Center, Suheung Capsule is filly able to offer product formulations and pilot trials. the contract manufacturing facility has been designed by quality. Traceability and quality assurance systems implemented in the production process offer high product yield and quality. Contact manufacturing facilities are strictly cGMP compliant and have been inspected by the USFDA.


R&D SERVICES
Suheung Capsuie’s dedicated R&D center for contract manufacturing services can assist from product conceptualization to final realization. R&D Center can support product formulation for optimized manufacturing and possesses dedicated pilot production equipment. Expert research staff are assigned to each dosage form for ideal formulation and productivity.การคัดสรรวัตถุดิบ และใช้เทคโนโลยี เพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด

การคัดสรรวัตถุดิบ
ก่อนจะมาเป็น
...

หลินจือ พลัส ซิตาเกะ

LINGZHI PLUS SHIITAKE
เห็ดหลินจือแดง
คัดเลือกสายพันธุ์ ที่เด่นและดีที่สุด สายพันธ์ุ "Ganoderma Lucidum" ควบคุมการปลูกด้วยเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ดีที่สุด ค้นคว้าทดลองและวิจัยมีความเข้มข้นที่สุด

เห็ดซิตาเกะ ที่ได้นำไปค้นคว้าและวิจัยจนได้สารสกัดที่มีประโยชน์และให้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุด คือ อิมมูนา (Immuna) จากประเทศนอร์เวย์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก นวัตกรรมทางการแพทย์เกี่ยวกับด้านการช่วยบำรุง ฟื้นฟูสุขภาพ

หลินจือ พลัส ชิตาเกะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากโรงงานวิจัย และผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีสารตกค้างในระยะยาว ได้รับรองมาตรฐานทั้งระดับสากลและระดับประเทศ

ผสานความเป็นหนึ่งด้วยเทคโนโลยีการผลิตในรูปแบบ "ซอฟท์เจล"

จากประเทศ เกาหลี 

โดยใช้น้ำมันรำข้าวซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารสำคัญได้
90-100% ภายในระยะเวลาประมาณ 20 นาที