"เบต้ากลูแคน" จากเห็ดทางการแพทย์ สร้างสมดุลเม็ดเลือดขาว-ลดภูมิแพ้

  • Share:

ช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูกาล โรคที่มักพบอยู่บ่อยๆในทุกๆปี มักเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ ซึ่งเป็นอาการป่วยของประชากรมากกว่า 40% ในโลก โดยส่วนใหญ่การเกิดโรคภูมิแพ้มักเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่ไม่ว่าจะกินยา หรือรักษาดีแค่ไหนก็มักเป็นๆหายๆอยู่ตลอด โดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง

วงการแพทย์ทั่วโลกใช้ความพยายามอย่างมากในการคิดค้นวิธีการรักษาและดูแลสุขภาพที่จะทำให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีพอ ทั้งนี้ เพราะ ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย หรือ Immune System เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย หากระบบภูมิคุ้มกันดีก็จะทำหน้าที่เป็นกลไกป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคตามธรรมชาติและสิ่งแปลกปลอมที่อาจเข้ามาทำร้ายร่างกายได้ดี แต่หากระบบภูมิคุ้มกันไม่ดี โอกาสที่จะเจ็บป่วยได้บ่อยๆก็มีมาก เบต้ากลูแคน หนึ่งในสารสกัดที่การแพทย์ทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีส่วนในการปรับสมดุลของร่างกายและภูมิคุ้มกันได้ดี

มีการศึกษาการใช้เบต้ากลูแคนทดลองรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดต่างๆ และพบว่า การใช้เบต้ากลูแคนร่วมกับการใช้เคมีบำบัด  (chemotherapy) สามารถทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารอยู่ได้นานขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีรายงานว่าเบต้ากลูแคนสามารถช่วยการรักษาในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกและในผู้ป่วยมะเร็งของศีรษะและลำคอ โดยสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีอัตราการรอดชีวิตอยู่ได้นานขึ้น