ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจทำให้คุณเป็นโรคไตปัจจัยเสี่ยง ที่อาจทำให้คุณเป็นโรคไต1. กรรมพันธุ์ / ครอบครัว

โรคไตบางชนิดเป็นกรรมพันธุ์ เช่น โรคไตเป็นถุงน้ำ (Polycystic Kidney Disease) เพราะฉะนั้นคนที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นโรคนี้ ก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคนี้เช่นกัน โรคนี้มี 2 แบบ แบบทารก (Infantile PKD) มักจะเสียชีวิตตั้งแต่เกิด ส่วนแบบผู้ใหญ่ (Adult PKD-APKD) มักพบความผิดปกติเมื่ออายุ 20-30 ปี ขึ้นไปครอบครัว เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เราพบว่า มีสมาชิกของครอบครัวเดียวกันเป็นโรคไตชนิดเดียวกัน พิสูจน์ไม่ว่าเป็นจากกรรมพันธุ์หรือไม่ อาจเป็นเพราะกินอยู่ในสภาพเดียวกัน หรืออุปนิสัยคล้าย ๆ กัน
2. ความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง จะมีผลกระทบต่ออวัยวะที่สำคัญ ๆ คือ หัวใจ หลอดเลือด ไต และสมอง คนที่มีความดันโลหิตสูงนาน ๆ จะมีผลทำให้ไตเสื่อมลง แรก ๆ จะมีไข่ข่าออกมาในปัสสาวะ นาน ๆ จะทำให้เกิดไตวายและต่อจนไปจนถึงไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายขณะเดียวกัน คนที่เป็นไตวายหรือโรคไตบางชนิด ก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงได้นอกจากนี้ยังพบว่า ถ้าเกิดความดันโลหิตสูงชนิดร้ายแรง (malignant hypertension) อยู่นาน 1 ปี จะทำให้จากไตปกติกลายเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้การรักษาควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะทำให้การเกิดโรคไตช้าลง หรือไตเสื่อมช้าลงได้ความดันโลหิตสูงนี้มีความสำคัญ เพราะเป็นสาเหตุของไตวายเรื้อรัง ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายประมาณ 30-50%
3. โรคเบาหวาน

เป็นสาเหตุของไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายราว ๆ 30% ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน เมื่อเป็นมาราว ๆ 10-15 ปี ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไตดดยเฉพาะที่หลอดเลือดของไต มีไข่ขาวออกมาในปัสสาวะ ต่อไปก็จะเกิดไตเสื่อม ไตวายเรื้อรังและไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุดโรคเบาหวาน ยังมีผลทำให้เกิดความดันโลหิตสูง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อไตอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังติดเชื้อได้ง่ายโดยเฉพาะติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะและกรวยไตอักเสบ ซึ่งถ้าเป็นบ่อย ๆ และ/หรือรุนแรง ก็มีผลทำให้ไตเสื่อม ไตวายได้


4. ภูมิลำเนา

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จะมีผู้ป่วยเป็นโรคนิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะมาก สาเหตุอาจเกี่ยวเนื่องจากอาหาร น้ำ และปัจจัยอื่น เพราะฉะนั้นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบริเวณนี้ ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้
5. ความอ้วน

ความอ้วนจะมีเมตาบอริสซึมสูงกว่าคนปกติ เกิดของเสียต่าง ๆ มากขึ้น ทำให้ไตและอวัยวะอื่น ๆ ของร่างกายทำงานมากขึ้น ทั้งหัวใจ ปอด ความดันโลหิตมักสูง ไตต้องทำงานรับภาระมากขึ้น เปรียบเสมือนรถบรรทุกน้ำหนักเกิน จะมีไข่ขาวในปัสสาวะก่อน แล้วต่อมาไตจะเสื่อหรือวายได้


6. อายุ

ไตคนปกติจะเจริญเติมที่เมื่ออายุประมาณ 2 ขวบและจะเริ่มเสื่อมเมื่ออายุ 35 ปี เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุ สมรรถภาพการทำงานของไตจะเสื่อมไปตามอายุ นอกจากนี้ในผู้ชายผู้สูงอายุโอกาสที่ต่อมลูกหมากจะโตก็มีสูง อาจทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ ทำให้การทำงานของไตเสื่อมลงได้ การรับประทานยา / ฉีดยาต่าง ๆ ที่มีพิษต่อไตจำเป็นต้องลดขนาดลงด้วย มิฉะนั้นก็อาจทำให้เกิดไตวายได้7. ยา / อาหาร

ยาหลายชนิด อาหารบางประเภท มีพิษต่อไต ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยง ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ต้องปรับขนาดของยาให้พอเหมาะ และหมั่นติดตามการทำงานของไตอย่างใกล้ชิด มิฉะนั้นกว่าจะรู้ก็ไตวายเสียแล้ว เช่น ยาแก้ข้อ-กระดูกอักเสบ (พวกเอนเสด – NSAID) เป็นต้นอาหารพิเรนบางชนิด เช่น ดีงู เป็นต้น ก็ทำให้เกิดไตวายได้ นอกจากนี้ สายทึบรังสี ที่ใช้ฉีดให้ผู้ป่วยเวลาตรวจทางเอ็กซเรย์ ก็อาจมีผลทำให้ไตวายได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวาน ต้องเลี่ยง ใช้สารที่ปลอดภัยมาก ๆ หรือให้น้ำให้เพียงพอเมื่อต้องใช้สารพวกนี้


8. อาชีพ / อุบัติเหตุ

บางชนิดอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตได้เช่น นักมวย อาจถูกต่อย ถูกเตะ บริเวณไตเกิดอันตรายได้ หรือบางคนทำงานในโรงงาน ซึ่งได้รับสารพิษต่อไตอย่างสะสมยาวนาน ก็เลี่ยงต่อการเป็นโรคไตได้


เพราะฉะนั้น บุคคลใดที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตดังกล่าว ก็ควรมีสติรู้ตัวและระวังตัวรวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงต่าง ๆ ความเสี่ยงหลาย ๆ อย่างสามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น การให้ยา การกินอาหาร อาชีพ อุบัติเหตุ แต่ความเสี่ยงบางอย่างก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น กรรมพันธุ์ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และความอ้วน แต่สามารถลดความรุนแรงได้ เช่นโรคที่เป็นกรรมพันธุ์ ก็รีบตรวจกับแพทย์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้รู้ตั้งแต่โรคเป็นน้อย ๆ จะสามารถดูแลรักษาให้ชิตยืนยาวได้ รวมทั้งโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ถ้าควบคุมความดันโลหิตและเบาหวานได้ดีอย่างต่อเนื่อง โรคไตที่จะเกิดหรือจะเป็นก็จะช้าลง หรือรุนแรงน้อยลงส่วนความอ้วนก็รู้ ๆ กันอยู่ พูดง่ายแต่ทำยาก ถ้าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงก็น่าจะรับได้


    หลินจือพลัสชิตาเกะ

เราสามารถป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้ตั้งแต่วันนี้ เพียงเริ่มดูแลตัวเองหรือรับประทานหลินจือพลัสชิตาเกะ ที่มีสรรพคุณสามารถช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือด ละลายไขมันในเส้นเลือดลดการอุดตัน  ลดพิษในร่างกายช่วยให้ไตไม่ต้องทำงานหนัก ฟื้นฟูการทำงานของร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากโรคเบาหวาน ความดัน หรือหัวใจแล้ว เราก็จะหาไกลจากโรคไตไปด้วย

#หลินจือ #เห็ดหลินจือ #เห็ดหลินจือพลัส #หลินจือพลัส #หลินจือพลัสชิตาเกะ #ป้องกันโรค #สุขภาพดี #โนวาออร์แกนิค

ข้อมูลจาก : https://www.honestdocs.co/

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้อ้างอิง ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น โปรดศึกษาเพิ่มเติม หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ