ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV / AIDs และเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อ AIDs

                                                         


วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพที่ดี แก่ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ได้รับผลกระทบจากคนในครอบครัวที่ติดเชื้อ HIV ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่

2. เพื่อไปมอบพัดลม และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับมูลนิธิซึ่งยังขาดแคลน และต้องการความช่วยเหลือ

3. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่สังคม

ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเรื่องผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ยากไร้ ซึ่งมีแนวโน้วที่สูงขึ้น หากคนเหล่านี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่วมด้วยอีกจะต้องได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด จึงได้จัดตั้ง โครงการส่งเสริมสุขภาพดีกับ “หลินจือ พลัส ชิตาเกะ” ช่วยเหลือคนยากไร้ คนด้อยโอกาส 

มอบความช่วยเหลือ และช่วยส่งเสริมสุขภาพดีให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาส ในมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง โดยมีผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ได้รับผลกระทบจากคนในครอบครัวที่ติดเชื้อ HIV ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ มีจำนวน 200 คน (รวม 3 แห่ง)


ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันอังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2560 กำหนดการมอบ เวลา 15.00 น.